IMG-20150405-00143
Game Starts at 1300hrs with the following order –
Women’s doubles: Luo Ying-Luo Yu (china) (4) vs Chang Ya Na-Jung Kyung Eun (S.Korea)
Mixed doubles: Zhng Nan-Shao Yunlei (China) (1) vs Xu Chen-Ma Jin (3)
Men’s singles: Chen Long (China) (1) vs Lin Dan (China) (5)
Women’s singles: Li Xuerui (China) (1) vs Carolina Marin (Spain) (6)
Men’s doubles: Lee Yong Dae-Yoo Yeon Seong (S.Korea) vs Mohamad Ahsan-Hendra Setiawan (Indonesia) (4)

 

- Advertisement -